Trajne kobasice

-28.59%
05.03.-13.03.
16.79€
11.99€ /kg
-18.71%
01.03.-31.03.
12.29€
9.99€ /kg
-17.31%
01.03.-31.03.
13.29€
10.99€ /kg
-22.15%
05.03.-13.03.
12.19€
9.49€ /kg
-25.55%
05.03.-13.03.
14.09€
10.49€ /kg
-8.34%
13.02.-15.03.
11.99€
10.99€ /kg
-31.72%
02.03.-31.03.
-17.75%
02.03.-15.03.
-13.55%
02.03.-15.03.
-35.40%
02.03.-26.03.

Kečap

-10.07%
06.03.-05.04.
1.39€
1.25€ /kom
-9.64%
06.03.-05.04.
2.49€
2.25€ /kom
-11.58%
06.03.-05.04.
2.59€
2.29€ /kom
-11.35%
06.03.-05.04.
1.41€
1.25€ /kom
-11.58%
06.03.-05.04.
2.59€
2.29€ /kom
-18.35%
05.03.-13.03.
1.09€
0.89€ /kom
-23.92%
04.03.-31.03.
2.09€
1.59€ /kom
-18.35%
05.03.-13.03.
1.09€
0.89€ /kom
-23.92%
04.03.-31.03.
2.09€
1.59€ /kom
-18.35%
05.03.-13.03.
1.09€
0.89€ /kom

Ledeni čaj i napici

-20.20%
05.03.-13.03.
0.99€
0.79€ /kom
-20.20%
05.03.-13.03.
0.99€
0.79€ /kom
-20.20%
05.03.-13.03.
0.99€
0.79€ /kom
-14.81%
01.03.-31.03.
1.35€
1.15€ /kom
-14.81%
01.03.-31.03.
1.35€
1.15€ /kom
-14.39%
01.03.-31.03.
1.39€
1.19€ /kom
-14.81%
01.03.-31.03.
1.35€
1.15€ /kom
-23.26%
05.03.-13.03.
1.29€
0.99€ /kom
-23.26%
05.03.-13.03.
1.29€
0.99€ /kom
-23.26%
05.03.-13.03.
1.29€
0.99€ /kom

Čišćenje kuhinje

-10.61%
06.03.-05.04.
-21.58%
04.03.-05.04.
-21.58%
04.03.-05.04.
-21.58%
04.03.-05.04.
-10.61%
06.03.-05.04.
-10.61%
06.03.-05.04.
-10.07%
01.03.-31.03.
1.39€
1.25€ /kom
-10.07%
01.03.-31.03.
1.39€
1.25€ /kom
-10.61%
06.03.-05.04.
2.45€
2.19€ /kom
-10.61%
06.03.-05.04.

Mljeveni keks i baby cerealije

-12.66%
06.03.-05.04.
-13.70%
06.03.-05.04.
2.19€
1.89€ /kom
-20.92%
06.03.-05.04.
2.39€
1.89€ /kom
-10.05%
06.03.-05.04.
1.99€
1.79€ /kom
-12.22%
06.03.-05.04.
4.09€
3.59€ /kom
-10.05%
06.03.-05.04.
1.99€
1.79€ /kom
-13.20%
06.03.-05.04.
4.09€
3.55€ /kom
-10.05%
06.03.-05.04.
1.99€
1.79€ /kom
-10.05%
06.03.-05.04.
1.99€
1.79€ /kom
-10.05%
06.03.-05.04.
1.99€
1.79€ /kom

Negazirani sokovi

-30.15%
05.03.-13.03.
-30.30%
01.03.-20.03.
-27.52%
01.03.-20.03.
-24.86%
05.03.-13.03.
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom
-16.00%
01.03.-31.03.
0.75€
0.63€ /kom